Uiteindelijk brengt het rust in alles wat je doet...

Werkwijze

AAN'ZET begeleidt je in het terugvinden van rust. De werkmethode wordt afgestemd op de situatie, behoefte, wensen en mogelijkheden. Samen stellen we een gestructureerd begeleidingsplan op. Het plan is maatwerk en opgebouwd uit 3 fases:

Analyse: In deze fase zal tijdens het intakegesprek de behoefte en wensen van dit traject worden geïnventariseerd en zal gekeken worden waar je nu staat en wat je doel is.

Actie: Samen zoeken we naar een systeem en structuur waar jij je prettig bij voelt. In samenspraak zal bepaald worden hoe we het doel gaan bereiken en worden tijdspad en kosten afgesproken. Na akkoord gaan we samen daadwerkelijk aan de slag met als uiteindelijk resultaat meer plezier en kwaliteit van leven, studie of werk wat uiteindelijk rust brengt.

Evaluatie: na afloop evalueren we het bereikte resultaat. We maken afspraken voor de nazorg en het onderhoud om de continuïteit te bewaken.