AAN'ZET kan ook voor jou de eerste aanzet zijn...

AAN'ZET kan ingeschakeld worden door  iedereen die behoefte heeft aan overzicht, inzicht, structuur, rust en ruimte.

Particulieren:  Door een druk bestaan of door veranderingen in je gezinssituatie zoals  overlijden, scheiding, ziekte, werkloosheid,  geboorte, of verhuizing heb je (tijdelijk) geen overzicht  of structuur in de financiën, tijd en ruimte.

Studenten: Studenten willen en moeten veel. Het plannen van studie, werk en vrije tijd levert vele voordelen op maar is niet makkelijk.Tijdens de opleiding wordt er nog te weinig aandacht besteed aan plannen. Niet vreemd dus dat veel studenten moeite hebben met plannen.

Bedrijven en Organisaties: De werkplek heeft invloed op de kwaliteit en effectiviteit van het werk. Door de vele informatiebronnen, reorganisatie, ziekte, verandering in werkmethode, technologische ontwikkelingen of werkdruk kan men als zelfstandige en als medewerker het overzicht  en structuur kwijt  raken. Als ze hierin niet begeleid worden kunnen ze uitval vertonen met alle gevolgen van dien. .

Naast persoonlijke begeleiding biedt AAN'ZET ook de mogelijkheid van (incompany) trainingen en workshops. Diensten